Pripomienkovanie k výzve Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu Dokumenty štúdie:    štúdia údaje (príloha na stiahnutie *.zip) Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: anna.mikova@nlcsk.org do 1.3.2019 12:00 hod.

Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre Dokumenty štúdie:    štúdia údaje (príloha na stiahnutie *.zip) Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: anna.mikova@nlcsk.org do 1.3.2019 12:00 hod.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška. Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy s platnosťou pre roky 2020 – 2029 Informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv

Pozvánka na odbornú konferenciu: AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR Cieľom odbornej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifikácie viazania CO2 na všetkých…