Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Projektant Lesníckej geodézie a Fotogrametrie

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je v 22. týždni 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom

Pripomienkovanie k výzve Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu
Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu


Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx

Svoje …

Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu
Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre


Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx

Svoje pripomienky môžete zasielať na …

Pozvánka na odbornú konferenciu: AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

Cieľom odbornej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom