Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“

V Novom Smokovci začal 28. ročník medzinárodnej konferencieAktuálne problémy v ochrane lesa 2019. 31. januára 2019, Nový Smokovec – V Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec prebieha jedno z najprestížnejších medzinárodných vedeckých podujatí zameraných na ochranu lesa a prírody. Konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa začala svoj 28. ročník. Hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen – Stredisko lesníckej ochranárskej služby v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka…

Lesníci budú spolu s deťmi vianočne tvoriť

Lesníci budú spolu s deťmi vianočne tvoriť Zvolen, 22. november 2018: Jedným zo symbolom Vianoc je určite ihličnatý stromček, ktorého zeleň predstavuje zrod života. Málokto si však uvedomuje, že aj on je produktom činnosti lesníkov – lesného hospodárenia. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen si pripravili pre pozvané skupiny detí sériu programov lesnej pedagogiky zameraných na vianočné tvorenie a zdobenie stromčeka.…

Výzva: redesign loga NLC

Výzva: Redesign loga NLC  Národné lesnícke centrum Zvolen (NLC) vyzýva organizácie, firmy ako aj tvorivých a kreatívnych jednotlivcov na predkladanie návrhov na nové logo organizácie resp. redesign súčasného loga. Výzva sa týka jedného spoločného loga za celú organizáciu. Návrhy loga je možné predkladať do 31. decembra 2018, a to len písomnou formou osobným doručením do podateľne v sídle NLC, alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).…

Výzva: redesign vnútorných priestorov NLC

Redesign spoločných vnútorných priestorov NLC Národné lesnícke centrum (NLC) vyzýva organizácie, firmy ako aj  tvorivých a kreatívnych jednotlivcov na predkladanie návrhov na nové dizajnové riešenie a výzdobu spoločných vnútorných priestorov organizácie. Výzva sa týka interiérového dizajnu a výzdoby spoločných vnútorných priestorov NLC, t.j. vstupné priestory, haly, chodby a schodiská v sídle NLC na adrese T.G. Masaryka 22, ako aj na pracovisku na adrese Sokolská 2, Zvolen. Návrhy nového dizajnového riešenia…