Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Samostatný chemik analytik

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je v 26. týždni 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente:

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Koordinátor HÚL

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 18. júna 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Koordinátor HÚL

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 8. apríla 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 14. februára 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

UPRATOVAČ / UPRATOVAČKA

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 30. januára 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o