Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste Koordinátor HÚL Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 8. apríla 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 14. februára 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste UPRATOVAČ / UPRATOVAČKA Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 30. januára 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste