Detská lesnícka univerzita 2018/2019

Les ako priestor na učenie a zároveň predmet i cieľ učenia. Takto mali možnosť počas jedného školského roka zažiť a vnímať les žiaci vybraných základných škôl zo Zvolena a okolia. Počas ôsmych mesiacov sa 39 šiestakov stalo študentami Detskej lesníckej univerzity a po jej absolvovaní si 19. júna 2019 z

POZVÁNKA na verejný odpočet činnosti NLC

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční

dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.

v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Program verejného odpočtu:

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018

Štvrtý svetový kongres agrolesníctva

V poradí už štvrtý svetový kongres venovaný problematike agrolesníctva sa v týchto dňoch koná vo francúzskom Montpellier. Aj za účasti odborníkov z NLC – LVÚ. Cieľom kongresu je prispieť k ďalšiemu rozvoju agrolesníckej vedy a praxe, ktorá nadobúda v mnohých krajinách čoraz väčší význam.

Vo Vysokých Tatrách zasadali ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny, diskutovali o biohospodárstve a dvojakej kvalite potravín

Vo Vysokých Tatrách zasadali ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny, diskutovali o biohospodárstve a dvojakej kvalite potravín

  • Podpis spoločnej deklarácie 10 krajín EÚ k Iniciatíve BIOEAST
  • Pripravované kroky krajín strednej a východnej Európy po schválení Novej spotrebiteľskej dohody v oblasti dvojakej kvality potravín
  • Príprava na ôsmu ministerskú konferenciu o ochrane lesov FOREST

Výskumníci NLC sledujú rysa ostrovida pomocou satelitnej telemetrie

Výskumníci v Javorníkoch označili a pomocou satelitnej telemetrie sledujú rysa ostrovida

V rámci riešenia medzinárodného projektu Interreg ŠELMY SKCZ označili výskumníci z Národného lesníckeho centra (NLC) v Javorníkoch satelitným telemetrickým obojkom rysa ostrovida. Na riešení uvedeného projektu úzko spolupracujú so Štátnou ochranou prírody SR ako vedúcim partnerom, Ústavom biologie obratlovců

Cezhraničná spolupráca pri adaptácii lesov na klimatickú zmenu

Projekt EÚ Interreg SUSTREE - Cezhraničná spolupráca pri adaptácii lesov na klimatickú zmenu

Adaptácia na klimatickú zmenu a udržanie kvality životného prostredia patria medzi najväčšie výzvy súčasnosti. Touto problematikou, so zameraním na lesné ekosystémy, sa zaoberá projekt SUSTREE, financovaný programom EÚ Interreg. Jeho účelom je napomôcť tomu, aby sa v 

Lesníci čítajú s deťmi

Lesníci čítajú s deťmi

Spojenie les a kniha dali podnet na realizáciu už 9. ročníka projektu pre školopovinné deti „Les ukrytý v knihe“. Jeho cieľom je zvýšiť čitateľskú gramotnosť, učiť deti pozitívne vnímať prírodu a milovať lesy – v zmysle posolstva tohtoročného Medzinárodného dňa lesov, ktorý každoročne oslavujeme 21. marca. 

Výzva zapojenia sa do kampane Medzinárodného dňa lesov 2019 prijatá!

Výzva zapojenia sa do kampane Medzinárodného dňa lesov 2019 prijatá!

21. marec. Deň, kedy je dôležité oslavovať lesy a stromy a zvýšiť povedomie o význame všetkých typov lesov na Zemi. 21. marec je totiž Medzinárodným dňom lesov. Tohtoročná téma LESY A VZDELÁVANIE priam nabáda k aktívnej účasti lesných pedagógov ukázať,

Začali sa prípravy 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe

Začali sa prípravy 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe

Kalamity. Rozpad lesných ekosystémov. Rúbanie v národných parkoch. Tieto, ako aj ďalšie titulky sa čoraz častejšie objavujú v médiách. Väčšinou je za vinníka označený lesnícky sektor či samotní lesníci. Je to ale naozaj tak?

Vedci, politici, ako aj predstavitelia

Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov - aj lesy oslavujú

LESY A VZDELÁVANIE – to je hlavný motív Medzinárodného dňa lesov 2019, ktorý je tak výzvou na zorganizovanie aktivity lesníkov pre školákov. Práve na tento deň 21. marca 2019 pripravili lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene workshop pre študentov stredných škôl