POZVÁNKA na verejný odpočet činnosti NLC

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční

dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.

v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Program verejného odpočtu:

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018

Štvrtý svetový kongres agrolesníctva

V poradí už štvrtý svetový kongres venovaný problematike agrolesníctva sa v týchto dňoch koná vo francúzskom Montpellier. Aj za účasti odborníkov z NLC – LVÚ. Cieľom kongresu je prispieť k ďalšiemu rozvoju agrolesníckej vedy a praxe, ktorá nadobúda v mnohých krajinách čoraz väčší význam.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Projektant Lesníckej geodézie a Fotogrametrie

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je v 22. týždni 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Samostatný chemik analytik

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je v 26. týždni 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente:

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Koordinátor HÚL

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 18. júna 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o

Výskumníci NLC sledujú rysa ostrovida pomocou satelitnej telemetrie

Výskumníci v Javorníkoch označili a pomocou satelitnej telemetrie sledujú rysa ostrovida

V rámci riešenia medzinárodného projektu Interreg ŠELMY SKCZ označili výskumníci z Národného lesníckeho centra (NLC) v Javorníkoch satelitným telemetrickým obojkom rysa ostrovida. Na riešení uvedeného projektu úzko spolupracujú so Štátnou ochranou prírody SR ako vedúcim partnerom, Ústavom biologie obratlovců

Medzinárodná konferencia “Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019”

V Novom Smokovci začal 28. ročník medzinárodnej konferencie
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019.

31. januára 2019, Nový Smokovec – V Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec prebieha jedno z najprestížnejších medzinárodných vedeckých podujatí zameraných na ochranu lesa a prírody. Konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa začala svoj 28. ročník. Hlavným