V Novom Smokovci začal 28. ročník medzinárodnej konferencie
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019.

31. januára 2019, Nový Smokovec – V Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec prebieha jedno z najprestížnejších medzinárodných vedeckých podujatí zameraných na ochranu lesa a prírody. Konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa začala svoj 28. ročník. Hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen – Stredisko lesníckej ochranárskej služby v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ďalšími organizáciami.

Vo Vysokých Tatrách sa zišli zástupcovia slovenských i zahraničných lesníckych subjektov, ktoré sa profesionálne zaoberajú lesníckym výskumom, ochranou, poradenstvom i hospodárením. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. Súčasťou slávnostného úvodu bolo odovzdávanie ocenení „Osobnosť ochrany lesa 2019“, ktorej laureátmi sa stali: Ing. Juraj Balkovič, Ing. Dušan Brutovský, CSc., Ing. Milan Dolňan, Ing. Ľuboslav Mika, Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Pavel Toma a Ing. Milan Zúbrik, CSc. Ceny odovzdal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Regec,  spoločne s vedúcim Lesníckej ochranárskej služby Ing. Andrejom Kuncom, PhD.

Program odbornej časti konferencie je tento rok zameraný na prezentácie a výmeny poznatkov v oblastiach:

  • Manažment kalamity podkôrneho hmyzu v ihličnatých porastoch
  • Škodlivé činitele
  • Podkôrny hmyz, možnosti asanácie
  • Ďalšie problémy ochrany lesa
  • Lesnícke výskumy

Okrem toho sa účastníci oboznámia s novými trendmi elektronizácie služieb Lesníckej ochranárskej služby, tiež s najnovšími publikáciami pre lesnícku prevádzku a výsledkami riešenia vedeckých a výskumných projektov. Konferencia potrvá v Novom Smokovci do 1. februára 2019.