Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

Samostatný chemik analytik

Predpokladaný termín ústneho pohovoru je v 26. týždni 2019.

Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste