V poradí už štvrtý svetový kongres venovaný problematike agrolesníctva sa v týchto dňoch koná vo francúzskom Montpellier. Aj za účasti odborníkov z NLC – LVÚ. Cieľom kongresu je prispieť k ďalšiemu rozvoju agrolesníckej vedy a praxe, ktorá nadobúda v mnohých krajinách čoraz väčší význam.