Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční

dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.

v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Program verejného odpočtu:

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanoviská zúčastnených odborníkov
  • Otázky novinárov a verejnosti
  • Záver

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ