Pokúšate sa prihlásiť na intranetové stránky Národného lesníckeho centra Zvolen. Intranetové stránky sú dostupné iba v sieti NLC. Ak sa chcete prihlásiť a ste mimo siete NLC skontrolujte či máte spustenú VPN. Ak nemáte zriadenú VPN, môžete požiadať Oddelenie všeobecnej informatiky o jej zriadenie.