Lesná hospodárska evidencia v informačnom systéme LGIS

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS.


V prípade záujmu, o bezplatný prístup do tejto evidencie požiadajte pomocou formulára na tejto stránke. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke  https://gis.nlcsk.org/registre/.

Pozorne vyplňte formulár. Na základe Vami uvedených údajov budú vygenerované prístupové údaje. Prístup do aplikácie je bezplatný!