Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste Koordinátor HÚL Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 8. apríla 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste

Pripomienkovanie k výzve Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu Migrácia do vládneho cloudu IaaS – Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu Dokumenty štúdie:    štúdia údaje (príloha na stiahnutie *.zip) Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: anna.mikova@nlcsk.org do 1.3.2019 12:00 hod.

Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre

Národné lesnícke centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu Manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre Dokumenty štúdie:    štúdia údaje (príloha na stiahnutie *.zip) Dňa 22.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru – Pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: anna.mikova@nlcsk.org do 1.3.2019 12:00 hod.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška. Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy s platnosťou pre roky 2020 – 2029 Informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv

Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“

V Novom Smokovci začal 28. ročník medzinárodnej konferencieAktuálne problémy v ochrane lesa 2019. 31. januára 2019, Nový Smokovec – V Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec prebieha jedno z najprestížnejších medzinárodných vedeckých podujatí zameraných na ochranu lesa a prírody. Konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa začala svoj 28. ročník. Hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen – Stredisko lesníckej ochranárskej služby v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka…

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 14. februára 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste UPRATOVAČ / UPRATOVAČKA Predpokladaný termín ústneho pohovoru je 30. januára 2019. Všetky informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Informácia o voľnom pracovnom mieste  

Lesníci budú spolu s deťmi vianočne tvoriť

Lesníci budú spolu s deťmi vianočne tvoriť Zvolen, 22. november 2018: Jedným zo symbolom Vianoc je určite ihličnatý stromček, ktorého zeleň predstavuje zrod života. Málokto si však uvedomuje, že aj on je produktom činnosti lesníkov – lesného hospodárenia. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen si pripravili pre pozvané skupiny detí sériu programov lesnej pedagogiky zameraných na vianočné tvorenie a zdobenie stromčeka.…

Pozvánka na odbornú konferenciu: AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR Cieľom odbornej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifikácie viazania CO2 na všetkých…

Výzva: redesign loga NLC

Výzva: Redesign loga NLC  Národné lesnícke centrum Zvolen (NLC) vyzýva organizácie, firmy ako aj tvorivých a kreatívnych jednotlivcov na predkladanie návrhov na nové logo organizácie resp. redesign súčasného loga. Výzva sa týka jedného spoločného loga za celú organizáciu. Návrhy loga je možné predkladať do 31. decembra 2018, a to len písomnou formou osobným doručením do podateľne v sídle NLC, alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).…