Vzdelávanie - odkazy

Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk

Stredná lesnícka škola Banská Štiavnica
www.slsbs.edu.sk

Stredná lesnícka škola v Prešove
www.slspo.sk

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku
www.slslhr.sk